Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Γιώργος Βαρούχας

Περίληψη


Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης που είχε η Σύνοδος της Βαρκελώνης το 1995, στη σύγκλιση της οικονομικής μεγέθυνσης  των χωρών της  λεκάνης της Μεσογείου. Για τον έλεγχο της ύπαρξης  της σύγκλισης αρχικά εφαρμόστηκαν οι έλεγχοι του Dickey-Fuller και Philips-Perron.

Κατόπιν, στο πλαίσιο της ενδογενούς θεωρίας, υιοθετήθηκε η ανάλυση με συνδυασμό διαστρωματικών στοιχείων και στοιχείων χρονοσειρών (panel data). Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι την περίοδο μελέτης 1960-2007 δεν υπάρχει σύγκλιση, ενώ για τη μετά τη Σύνοδο της Βαρκελώνης περίοδο (1995-2007) οι χώρες παρουσιάζουν σύγκλιση με τη μεταβλητή του εμπορικού ανοίγματος να συμβάλει σημαντικά.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr