Η αποδόμηση της (ενοχοποιημένης) εθνικής ταυτότητας ως προϋπόθεση της ειρηνικής συμβίωσης με τον εθνικό Άλλο στο κείμενο της Elena Ioannidou Language policy in Greek Cypriot education: tensions between national and pedagogical values.

Κάλλη Δρουσιώτη

Περίληψη


Η γενικευμένη παραδοχή ότι τα Αναλυτικά Προγράμματα έχουν πολιτική
διάσταση ενισχύει την απόφαση μιας πιο διεισδυτικής εξέτασης τόσο των ίδιων των Α.Π. ως πολιτικών κειμένων όσο και των ακαδημαϊκών θέσεων που τα στηρίζουν. Με αυτό το σκεπτικό, το παρόν άρθρο αναλύει, ακολουθώντας τη μέθοδο των Ernesto Laclau και Chantal Mouffe, ένα νέο ηγεμονικό λόγο για την καλλιέργεια ταυτοτήτων στα Α.Π., όπως συγκεκριμενοποιείται στο κείμενο της Elena Ioannidou Language policy in Greek Cypriot education: tensions between national and pedagogical values. Το κείμενο αυτό, στο πλαίσιο επιδοκιμασίας του κυπριακού Α.Π. του 2010, παρουσιάζει την ελληνική εθνική συνείδηση στην Κύπρο ως «έξωθεν επιβεβλημένη» και «υπαίτια» της αρνητικής αντιμετώπισης της ετερότητας, «εκλογικεύοντας», έτσι, την πρότασή του για αποδόμηση της ελληνικότητας στο κυπριακό συγκείμενο, πράγμα που έμμεσα απορρίπτει τη δυνατότητα οποιουδήποτε υγιούς [δηλαδή μη σοβινιστικού] αυτοπροσδιορισμού.

Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr