Η άμεση βία στα ελληνικά σχολικά βιβλία των Θρησκευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιόδου 1974-2006: Διαχρονική έρευνα υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης.

Αικατερίνη Τσέκου

Περίληψη


Η παρούσα έρευνα αντλεί τα θεωρητικά της ερείσματα από την
Παιδαγωγική της Ειρήνης, τη θεωρία του Johan Galtung για την τριπλή ταξινόμηση της βίας ως άμεσης ή προσωπικής, έμμεσης/δομικής ή διαρθρωτικής και πολιτισμικής, τη Διεθνή Έρευνα Σχολικών Βιβλίων και την αντίστοιχη πολιτική
προσέγγισή του μαθήματος των Θρησκευτικών. Αντικείμενο της έρευνας
αποτέλεσαν εικοσιένα (21) σχολικά βιβλία Θρησκευτικών Γυμνασίου και Λυκείου
της μεταπολιτευτικής περιόδου, ενώ η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η
Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου. Από τις αναλύσεις προκύπτει ότι τα υπό έρευνα
σχολικά βιβλία, στο σύνολό τους καταδικάζουν τη χρήση βίας μέσα από την
προβολή των δεινών που προκαλούν οι συγκρούσεις και οι εχθροπραξίες, οι
οποίες, συνδέονται με κοινωνικοοικονομικοπολιτικά κίνητρα και προβάλλουν την
επίλυση των διενέξεων με ειρηνικές και δημοκρατικές διαδικασίες.

Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr