Τα κράτη, η επιθετικότητά τους και ο J. Mearsheimer: Μία συμπληρωματική ανάγνωση

Κυριάκος Μικέλης, Μάρκος Τρούλης

Περίληψη


Ο διεθνολόγος J. Mearsheimer έχει συνεισφέρει στην ανάλυση της διεθνούς
πολιτικής και ιδίως στη θεματική για το πλαίσιο του παιχνιδιού ανάμεσα στα κράτη λαμβανομένων υπόψη της ισχύος, του ρόλου και των επιδιώξεών τους. Το σχετικό επιχείρημά του έχει διατυπωθεί με όρους ‘τραγωδίας της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων’, η οποία σχετίζεται με το ότι τα ισχυρότερα κράτη δεν είναι προδιατεθειμένα στη διατήρηση του status quo, καθόσον συνδέουν την επιβίωσή τους με την αύξηση της ισχύος ή επιρροής. Το άρθρο πραγματεύεται το συγκεκριμένο επιχείρημα. Ειδικότερα, παρουσιάζεται συνοπτικά η συζήτηση
ανάμεσα σε δύο επί μέρους προσεγγίσεις της ρεαλιστικής θεώρησης των Διεθνών Σχέσεων, ήτοι τον αμυντικό ρεαλισμό και τον επιθετικό ρεαλισμό, και η σχετική στάση του Mearsheimer. Ακολούθως, περιγράφεται μία σειρά απαντήσεων προς αυτόν. Τέλος, διερευνάται η έννοια της επέκτασης και οι όροι με τους οποίους μπορεί να οριστεί η κυριαρχία στην οικεία θεωρία. Η έμφαση του Mearsheimer στη μεγιστοποίηση της ισχύος των κρατών, μέσω εδαφικών αξιώσεων, δεν πρέπει να συντελεί στην έλλειψη προσοχής έναντι στρατηγικών πλέον της κλασσικής
εδαφικής επέκτασης.

Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr