Η Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ σε σύγκριση με τις ΗΠΑ υπό το πρίσμα των αμυντικών τους δαπανών.

Εμμανουήλ-Μάριος Λ. Οικονόμου, Νικόλαος Κυριαζής

Περίληψη


Στο παρόν άρθρο εξετάζεται η σημασία και ο αντίκτυπος των αμυντικών
δαπανών στον καθορισμό της πολιτικής άμυνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΚΕΠΠΑ) σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, μέσω της παροχής πρόσφατα
ενημερωμένων στατιστικών στοιχείων. Βρήκαμε ότι η απροθυμία των Ευρωπαίων
να δαπανήσουν περισσότερο για την άμυνα τους σε σχέση με τις ΗΠΑ από το
τέλος της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου ως σήμερα, σε συνδυασμό με τις εγγενείς διαρθρωτικές αδυναμίες της ΚΕΠΠΑ, έχουν καταστήσει την ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας λιγότερο αποτελεσματική από την προσδοκώμενη. Τέλος, προτείνουμε λύσεις εντασσόμενες στα πλαίσια της ευρύτερης προσπάθειας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr