Απόψεις μητέρων Ρομά για τη σημασία της εκπαίδευσης και τα προγράμματα γραμματισμού: Η περίπτωση των οικισμών Αγία Σοφία και Κύμινα Θεσσαλονίκης.

Βασιλική Τσιούλη, Ευθυμία Πεντέρη

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκαν συγκριτικά οι απόψεις 20 μητέρων Ρομά από δύο οικισμούς του δήμου Δέλτα με διαφορετικά χαρακτηριστικά, Κύμινα και Αγία Σοφία, σχετικά με το ενδεχόμενο, τις συνθήκες και τα οφέλη γραμματισμού τους. Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν μέσω πρωτοκόλλου ημι-δομημένης συνέντευξης και αναλύθηκαν εφαρμόζοντας ανάλυση περιεχομένου, ανέδειξαν το καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης των μητέρων των Κυμίνων οι οποίες φάνηκε να εμπλέκονται περισσότερο στην εκπαίδευση των παιδιών τους και να έχουν πιο προοδευτικές ιδέες αναφορικά με τις συνθήκες επιμόρφωσής τους. Σε σχέση με βασικά στοιχεία του κοινωνικού ρόλου και των αξιών της ρόμικης κοινωνίας οι απόψεις των μητέρων δεν διαφοροποιήθηκαν στους δύο οικισμούς, ωστόσο στη συντριπτική τους πλειονότητα ζητούν την επιμόρφωσή τους με έμφαση στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης αλλά και ως αίτημα για διέξοδο από τη σκληρή καθημερινότητα που βιώνουν.

Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr