Τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης: Οι απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αναστασία Παπαναστασίου, Αγγελική Λαζαρίδου

Περίληψη


Η συγκεκριμένη έρευνα έχει σκοπό να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο διοικούν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα τη σχολική τάξη, καθώς και τις τεχνικές που χρησιμοποιούν πιο συχνά για τη διαχείριση της τάξης τους. Παράλληλα, επιδιώκεται η καταγραφή των πρακτικών που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά στη συνεργασία τους με το σχολικό περιβάλλον (συναδέλφους και διευθυντή σχολείου) και με τους γονείς των μαθητών. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε το σταθμισμένο ερωτηματολόγιο «Teacher Classroom Management Strategies Questionnaire» των Webster-Stratton et al. (2001). Στην έρευνα συμμετείχαν 95 εκπαιδευτικοί των νομών Μαγνησίας, Τρικάλων και Θεσσαλονίκης. Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται μεγάλη βεβαιότητα για την ικανότητά τους να διαχειρίζονται προβλήματα στη σχολική τάξη. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η συχνότητα χρήσης των τεχνικών διαχείρισης της τάξης συμφωνεί με τη χρησιμότητα αυτών.

Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr