Εταιρικές σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα : θεωρητικές προσεγγίσεις και τάσεις μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία.

Νεκταρία Μαραβά, Στέλλα Κυβέλου, Ηλίας Μπεριάτος

Περίληψη


Το άρθρο αυτό αποτελεί μία συστηματική προσπάθεια βιβλιογραφικής ανασκόπησης των εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να αναζητηθούν οι θεωρητικές εκείνες προσεγγίσεις που αφ’ ενός επεξηγούν την ανάδυση του φαινόμενου, την εννοιολογική προσέγγιση και τα χαρακτηριστικά του όρου, και αφ’ ετέρου αναδεικνύουν τα σημαντικότερα θέματα της θεωρητικής και εμπειρικής ανάλυσής του μέσα από τις διαφορετικές εκφάνσεις των προσεγγίσεων της διεθνούς βιβλιογραφίας για τις εταιρικές σχέσεις δημόσιου –ιδιωτικού τομέα (συντομογραφικά Δ-Ι).

Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr