Υποβολές

Online υποβολές

Έχετε ήδη όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης για το περιοδικό Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών;
Συνδεθείτε

Χρειάζεστε ένα όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης;
Εγγραφή χρήστη

Η εγγραφή και η σύνδεση είναι απαραίτητες για την υποβολή τεκμηρίων online και για έλεγχο της κατάστασης τρέχουσων υποβολών.

 

Οδηγίες για τους συγγραφείς

A. Στο ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ δημοσιεύονται πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες και άρθρα από μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές κατόχους διδακτορικού διπλώματος.Δημοσιεύονται επίσης άρθρα υποψηφίων διδακτόρων στη στήλη "ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ". Τα άρθρα και οι βιβλιοκριτικές που υποβάλλονται για δημοσίευση δεν πρέπει να έχουν δημοσιευθεί ή πρόκειται να δημοσιευτούν αλλού σε οποιαδήποτε μορφή. Τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση, στέλνονται ανώνυμα σε κριτές σχετικών ειδικοτήτων με το θέμα. Τα άρθρα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 8.000 λέξεις ή τις 20 σελίδες γραμμένες σε διάστημα 1,5 ίντσας, με διαστήματα 2,5 ιντσών στην κορυφή, στη βάση και στα πλάγια. Τα άρθρα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Β. Κάθε άρθρο ή έρευνα που υποβάλλεται, απαραίτητα συνοδεύεται από περίληψη σε ξεχωριστή σελίδα. Το κείμενο θα είναι γραμμένο σε μία παράγραφο 100 λέξεων και 10 γραμμών. Απαραίτητη είναι η αντίστοιχη μετάφραση στα αγγλικά. Ακόμη, η περίληψη θα πρέπει να είναι αυτοτελής και να μην αναφέρεται στη βιβλιογραφία του άρθρου. Ο συγγραφέας θα πρέπει ακόμη να προτείνει ως 4 λέξεις-κλειδιά που να αποδίδουν σημαντικά σημεία του άρθρου. Η τήρηση των οδηγιών συγγραφής της περίληψης είναι ιδιαίτερης σημασίας για την τεκμηρίωση της εργασίας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Γ. Το περιοδικό ακολουθεί το σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών Harvard. Ως εκ τούτου, για τη σύνταξη της βιβλιογραφίας οι συγγραφείς καλούνται να ακολουθήσουν τα ενδεικτικά παραδείγματα που ακολουθούν:

1. Βιβλίο

Συγγραφέας ή συγγραφείς, Αρχικά, Χρονιά. Τίτλος Βιβλίου με Πλάγια Γραφή. Τόπος έκδοσης: Εκδότης.

Παράδειγμα

Gordon, S., 1991. The History and Philosophy of Social Science. London: Routledge.

2. Άρθρο επιστημονικού περιοδικού (journal)

Συγγραφέας, Αρχικά, Χρονιά. Τίτλος άρθρου. Όνομα Επιστημονικού Περιοδικού με Πλάγια Γραφή, Τόμος (Αριθμός τεύχους), Σελίδες.

Παράδειγμα

Menard, C., 2014. Embedding Organizational Arrangements: Towards a General Model. Journal of Institutional Economics, 10 (4), pp.567-589.

3.Κεφάλαιο σε βιβλίο

Συγγραφέας ή συγγραφείς, Αρχικά, Χρονιά. Τίτλος Κεφαλαίου. Όνομα(αρχικά) και επώνυμο επιμελητή/ών συλλογικού τόμου, επιμ.., Τίτλος Βιβλίου με Πλάγια Γραφή. Τόπος έκδοσης: Εκδότης, Σελίδες.

Παράδειγμα

Acemoglu, D., Johnson S. and Robinson J., 2005. Institutions as a Fundamental Cause of Long-run Growth. In: P. Aghion and S. Durlauf, eds., Handbook of economic growth. Amsterdam: Elsevier, pp.385-472.

Περαιτέρω πληροφορίες για το σύστημα Harvard παρέχονται στον παρακάτω ιστότοπο:

http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

Τα στοιχεία επικοινωνίας του περιοδικού είναι:

Tηλ.: 2421074882 -Email: vima@uth.gr 

 

 

Πίνακας Ελέγχου προετοιμασίας υποβολής

Ως μέρος της διαδικασίας υποβολής, είναι απαραίτητο οι συγγραφείας να ελέγχουν τη συμμόρφωση της υποβολής με όλα τα ακόλουθα τεκμήρια, και οι υποβολές που δεν τηρούν τις Οδηγίες για τους συγγραφείς μπορούν να επιστραφούν στους συγγραφείς.

  1. Η υποβολή δεν έχει δημοσιευτεί εκ των προτέρων, ούτε έχει υποβληθεί σε άλλο περιοδικό για εξέταση (ή δεν έχει δοθεί εξήγηση στα Σχόλια προς τον επιμελητή).
  2. Το αρχείο υποβολής είναι σε μορφή αρχείου εγγράφου OpenOffice, Microsoft Word, RTF, ή WordPerfect.
  3. Όταν είναι διαθέσιμα, παρέχονται τα URL για πρόσβαση σε αναφορές online.
  4. Το κείμενο έχει μονό διάκενο, χρησιμοποιεί γραμματοσειρά μεγέθους 12, χρησιμοποιεί όπου απαιτείται κείμενο σε πλάγια γραφή και όχι με υπογράμμιση (εκτός από τις διευθύνσεις URL) και όλες οι εικόνες, τα σχήματα και οι πίνακες τοποθετούνται εντός του κειμένου σε κατάλληλα σημεία, και όχι στο τέλος αυτού.
  5. Το κείμενο τηρεί τις στυλιστικές και βιβλιογραφικές απαιτήσεις που ορίζονται στις Οδηγίες πρους τους συγγραφείς , που βρίσκονται στο μενού "Σχετικά με το περιοδικό".
  6. Κατά την υποβολή σε ενότητα του περιοδικού που έχει αξιολογηθεί από ομότιμους ειδικούς, ακολουθούνται οι οδηγίες που ορίζονται στη Διασφάλιση "τυφλής" αξιολόγησης).
 

Ενημέρωση για τα πνευματικά δικαιώματα

Το συγκεκριμένο περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του υποστηρίζοντας την αρχή της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων καθιστώντας διαθέσιμη ελεύθερα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.

H πρόσβαση σε όλα τα άρθρα παρέχεται με την παρακάτω άδεια Creative Commons:

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
[Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)]

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα ονόματα και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρούνται στις ιστοσελίδες του περιοδικού θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους καθορισμένους σκοπούς του περιοδικού και δεν θα διατίθεται για κανένα άλλο σκοπό ή σε κανένα τρίτο μέρος.

 


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr   Terms of Use | Privacy Policy | Open Journal Systems | Copyright © www.lib.uth.gr